Winkelwagentje

Uw mandje is momenteel leeg.

Agenda

Er zijn geen komende gebeurtenissen gepland.
Volledige kalender
Home
Crown Nederland
Crown Nederland
Crown Nederland is een internationaal vertakt netwerk, dat op allerlei crown organisatie manieren samenwerkt met christelijke organisaties en kerken om christenen praktisch te helpen hun leven tot eer van God te leiden.

 

Wij verlangen ernaar Gods koninkrijk op aarde te helpen bewerken:   Een land met gerechtigheid, vrede en vreugde; bedrijven waar barmhartigheid en broederschap betoond wordt; een bedrijfsleven waar iedereen tot zijn volle recht kan komen.

 

Wij geloven dat God daar briljante ideeën over heeft, dat zijn blueprint voor een perfecte maatschappij een haalbaar plan is.

 

Wij zien dat God in onze jaren de focus op het bedrijfsleven heeft gericht. Daar waar bedrijven Gods ideeën implementeren schiet gerechtigheid wortel en wordt Gods vrede geoogst. Via het bedrijfsleven wordt een heel land bewerkt en kan Gods economie de middelen vermenigvuldigen.

 

De realiteit is helaas vaak anders.

We zien veel mensen die door angst bevangen zijn, ondernemers die gebonden zijn door schuld, hebzucht, trots, een ongelijk juk, etc.

We onderkennen de noodzaak om hen met Gods hulp los te maken van deze bindingen. Want pas als ondernemers bevrijd zijn van gebondenheid aan Gods concurrent kunnen ze zichzelf en hun bedrijf laten verbinden met Jezus Christus. Daardoor kan hun leven en hun bedrijf radicaal veranderen, omdat ze kracht, liefde en wijsheid uit Gods Bron gaan putten.

We geloven dat God een droomplan heeft voor iedere ondernemer die zijn/haar bedrijf aan Hem toevertrouwd en die zijn talenten, vermogen en bedrijfsmiddelen wil laten gebruiken om dit droomplan te realiseren. Dan kan het bedrijf vrucht dragen tot Gods eer en zijn omgeving veranderen.

De verandering begint in het leven van de ondernemer zelf en werkt door in zijn bedrijfsvoering en beïnvloedt vervolgens het leven en het gezin van medewerkers, leveranciers, klanten en relaties.

De gehele omgeving kan zodoende een glimp gaan opvangen van Gods wijsheid en liefde.

 

De Crown Life activiteiten zijn per 1 januari 2015 ondergebracht bij stichting Encour.

Crown Companies Nederland gaat per 1 januari 2016 verder onder de vlag van CBMC Nederland.

De Crown Forums gaan Crown Teams heten. Deze website zal binnenkort worden overgezet naar www.CBMC.nl

 

 
Schuldhulpmaatje
Crown Nederland is een van de initiatiefnemers van het shmlogo2

landelijke project Schuldhulpmaatjes.

Dit is een door de overheid ondersteund vrijwilligersproject voor schuldhulp samen met Kerk In Actie( PKN), LKDB (Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad), EA(Evangelische Alliantie), SKIN( Samen Kerk In Nederland) en de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond). 

Meer informatie vindt u op de website van Schuldhulpmaatjes
 
 

"Wie door Jezus Christus is veranderd, verandert zijn omgeving".
.

Crowncode

Wij …
  1. Ondernemen in afhankelijkheid, want we vertrouwen op God en durven Hem op zijn woord te nemen.

  2. Houden de communicatie levend, want een correcte beeldvorming en initiatief tot gesprek lost veel problemen op.

  3. Maken geen misbruik van macht, want in zijn Naam past alleen dienend leiderschap en helende woorden.

  4. Staan regelmatig stil en genieten, want we willen leren van onze fouten en blij zijn met wat goed ging.

  5. Tonen respect voor ouderen, want hun ervaring en levenswijsheid is te kostbaar om niet te benutten.

  6. Zijn creatief en open voor nieuwe ideeën, want scheppend bezig zijn is pas echt leven, het is zonde om ideeën te torpederen.

  7. Blijven trouw aan beloften, want relaties gaan stuk als we ons niet aan onze afspraken houden.

  8. Maken een eerlijke verdeling, want de arbeider is zijn loon waard en heeft goede hulpmiddelen nodig.

  9. Baseren onze mening op feiten, want iemands goede naam besmeur je toch niet met roddel en halve waarheden.

  10. Gunnen een ander zijn succes, want hebzuchtige afgunst vergiftigt het bedrijfsklimaat en vergalt je leven.